ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների հավանական ժամանակացույց

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Հայտարարման
ամիս
Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ՀՀ 2024 «Հասարակական գիտություններ» և «Հայագիտություն և հումանիտար գիտություններ» բնագավառների մասնագիտություններով գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ - 2024 սեպտեմբեր 2023 ապրիլ 2024
ԱՏ 2024 «Արհեստական բանականություն և տվյալագիտություն», «Քվանտային տեխնոլոգիաներ», «Ռոբոտատեխնիկա» մասնագիտություններով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթ - 2024 սեպտեմբեր 2023 ապրիլ 2024
ԿԱ 2024 Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական նախագծերի հայտերի ընտրության մրցույթ - 2024 հոկտեմբեր 2023 մարտ 2024
ԿԳ 2024 Կին ղեկավարների առաջխաղացմանն ուղղված գիտական թեմաների hայտերի ընտրության մրցույթ - 2024 դեկտեմբեր 2023 հունիս 2024