ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Երևանում է Եվրոպական Միության հանձնաժողովի փորձագիտական խումբը