ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Տեղի ունեցավ «Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր» (ARPI) մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպումը

Ժամանակավոր թափուր պաշտոն

Աշխատավարձի ամսական մինչև 2 միլիոն դրամ փոխհատուցում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ ներգրավող կազմակերպությունների համար

Ժամանակավոր թափուր պաշտոն

Տեղեկատվական հանդիպում՝ հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագրի վերաբերյալ