ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Վահրամ Դումանյան. «2021 թ. գիտության ֆինանսավորման ավելացման շնորհիվ իրականացվել են նոր ծրագրեր»

Գիտության և գործարարության օրեր-2022

Մրցույթ՝ ՀՀ գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության նպատակով

Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման մրցույթ