ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Փորձագետ
Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժնում փորձագետ ներգրավելու մասին հայտարարություն (10.03.2023-10.03.2024 թթ.)
Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի փորձագետ (09.11.2022-09.11.2023 թ.թ.)
Հայաստանի Հանրապետության գիտության կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժնի փորձագետ (08.11.2021-08.11.2022 թ.թ.)