ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ներպետական մրցույթներ » 2012 թվական
«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2012» մրցույթի հրավեր (ժամկետն ավարտված է)
«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2012» մրցույթի հաղթողների ցանկ