ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Ընթացիկ մրցույթներ

Հայտերի ընդունման փուլում գտնվող մրցույթներ այս պահին չկան

Կրճատ անվանում

Լրիվ անվանում Առցանց հայտ ուղարկելու վերջնաժամկետ ԳԿ փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԱՀ 2022 «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտություններին աջակցության ծրագիր – 2022» մրցույթ 05.08.2022 թ. 12.08.2022 թ. հոկտեմբեր 2022 թ.

Մրցույթների հավանական ժամանակացույց

Կրճատ անվանում Լրիվ անվանում Հայտարարման
ամիս
Ֆինանսավորման նախատեսված սկիզբ
ԵԳ 2022 «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտություների աջակցության ծրագիր - 2022» մրցույթ մարտ 2022 սեպտեմբեր 2022
Հեռավար լաբորատորիաների ստեղծմանն աջակցություն մարտ 2022 դեկտեմբեր 2022
Վերաինտեգրման դրամաշնորհներին աջակցություն մարտ 2022 դեկտեմբեր 2022
Երիտասարդ գիտնականների վերապատրաստմանն (PostDoc) ուղղված ծրագրի ֆինանսավորում մայիս 2022 դեկտեմբեր 2022
Նպատակային ասպիրանտական ուսուցմանն (PhD) ուղղված ծրագրի ֆինանսավորում մայիս 2022 դեկտեմբեր 2022
ԵՆ 2022 Երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ 2022 հուլիս 2022 հունվար 2023
ԿԱ 2022 Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական նախագծերի հայտերի ընտրության մրցույթ 2022 սեպտեմբեր 2022 հունվար 2023
ԳԿ-ՀՀՌՀ 2023 «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ - ՀՀՌՀ - 2023» միջազգային մրցույթ դեկտեմբեր 2022 հունիս 2023