ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կոմիտեի նախագահ
Սարգիս Հայոցյան
Սամվել Հարությունյան (պաշտոնավարել է մինչև 30.12.2019 թ.)