ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ վարչապետի որոշումներ
«Ակադեմիական քաղաք» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը հաստատելու մասին ՀՀ վարչապետի որոշում (2023 թ. մայիսի 30-ի N 579-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 132-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2020 թ. հուլիսի 13-ի N 797-Ա)
«Լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2008 թվականի մարտի 13-ի N 125-Ա որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2020 թ. հունիսի 30-ի N 759-Ա)
«Սարգիս Հայոցյանին Գիտության կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2020 թ. հունվարի 8-ի N 4-Ա)
«Սամվել Հարությունյանին Գիտության կոմիտեի նախագահի պաշտոնից ազատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2019 թ. դեկտեմբերի 30-ի N 1984-Ա)
«Սամվել Հարությունյանին կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2018 թ. հունիսի 11-ի N 680-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի ապրիլի 7-ի N 230-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշում (2016 թ. մայիսի 3-ի N 361-Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովին կից ռազմատեխնիկական և գիտատեխնիկական խորհրդի կանոնադրությունն ու կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2016 թվականի մարտի 23-ի N 199-Ա)
«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2015 թ. հունիսի 10 N 508-Ա)
«Հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշում (2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 845-Ա)