ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Ինովացիոն նախագծերի մրցույթների անցկացման եւ ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. օգոստոսի 2-ի N 878-Ն)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական պետական ծրագրերի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. նոյեմբերի 17-ի N 1123)
«Ինովացիոն գործունեությանն աջակցության տարեկան ծրագրի իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում(2007 թ. օգոստոսի 2-ի N 877-Ն)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. նոյեմբերի 17-ի N 1122)
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգային դրույթների մասին» (քաղվածք ՀՀ կառավարության 2007 թ. փետրվարի 1-ի նիստի արձանագրությունից)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. նոյեմբերի 17-ի N 1121-Լ, որոշման համարը լրացվել է ՀՀ կառավարության 13.05.21 N 747-Լ որոշմամբ)
«Ինովացիոն ոլորտի զարգացման գերակա ուղղությունները սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում (2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1466-Ն)
«Գիտության բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններ վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. ապրիլի 16-ի N 312)
«Ամենամյա երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2005 թ. օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն, լրամաշակված` 02.12.2010թ. N 1698-Ն, 11.08.2011 N 1239-Ն, 25.09.2015 N 1106-Ն)