ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար հավելավճարի չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (10.01.2008 թ. N 2-Ն, լրամշակված` 11.12.2014 N 1382-Ն, 25.09.2015 թ. N 1101-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության համակարգում գործող գիտության պետական կոմիտեի կանոնադրությունը եւ աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1269-Ն, լրամշակված` 04.07.2012 թ. N 863-Ն, 24.01.2013 թ. N 43-Ն, 25.09.2015 թ. N 1102-Ն)
«ՀՀ կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ գիտության եւ տեխնոլոգիաների բնագավառում համագործակցության մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. հոկտեմբերի 4-ի N 1132-Ա)
«Ինովացիոն նախագծերի մրցույթների անցկացման եւ ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2007 թ. օգոստոսի 2-ի N 878-Ն)
«Ինովացիոն գործունեությանն աջակցության տարեկան ծրագրի իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում(2007 թ. օգոստոսի 2-ի N 877-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգային դրույթների մասին» (քաղվածք ՀՀ կառավարության 2007 թ. փետրվարի 1-ի նիստի արձանագրությունից)
«Ինովացիոն ոլորտի զարգացման գերակա ուղղությունները սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում (2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1466-Ն)
«Ամենամյա երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2005 թ. օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն, լրամաշակված` 02.12.2010թ. N 1698-Ն, 11.08.2011 N 1239-Ն, 25.09.2015 N 1106-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիոն գործունեության հայեցակարգի մասին» (քաղվածք ՀՀ կառավարության 2005 թ. հունվարի 20-ի նիստի արձանագրությունից)
«Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայում եւ դոկտորանտուրայում ուսուցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում ( 2001 թ. հուլիսի 20-ի N 662, ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 2016 թ. փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ )
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի եւ դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. հուլիսի 9-ի N 615)
«ՀՀ գիտական կազմակերպություններում գիտական կադրերի որակավորման կարգը եւ գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. հոկտեմբերի 3-ի N 935)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական պետական ծրագրերի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. նոյեմբերի 17-ի N 1123)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. նոյեմբերի 17-ի N 1122)
«Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2001 թ. նոյեմբերի 17-ի N 1121)