ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ կառավարության որոշումներ
«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության և տեխնիկայի զարգացման 2015-2019 թվականների գերակայություններին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում (2014 թ. դեկտեմբերի 25-ի N 54)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի N 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2014 թ. դեկտեմբերի 11-ի N 1382-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության գիտական օբյեկտների հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում (2014 թ. ապրիլի 30-ի N 17)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-Ի N 861-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2014 թ. փետրվարի 13-ի N 135-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի նիստի N 20 արձանագրության N 14 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում (2013 թ. հուլիսի 4-ի N 26)
«Գույք հանձնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 675-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2013 թ. հունիսի 20-ի N 658 –Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1833-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեին լիազորություն վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2013 թ. մայիսի 29-ի N 613 –Ա)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1269-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2013 թ. հունվարի 24-ի N 43-Ն)
«Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թ. դեկտեմբերի 6-ի N 1638-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1269-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թ. հուլիսի 4-ի N 863-Ն)
«Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ» հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թ. մայիսի 24-ի N 675 - Ն)
«Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր եւ միջին քիմիայի զարգացման 2012-2013 թվականների միջոցառումների ծրագրին եւ դրա իրականացման ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2012 թ. մայիսի 24-ի նիստի N 20 արձանագրային որոշում
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 133-Ն)
«Հայագիտության զարգացման հայեցակարգին, հայագիտության ոլորտի զարգացման 2012-2025 թվականների ռազմավարությանը եւ դրա իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունվարի 12-ի նիստի N 1 արձանագրային որոշում
«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունը «Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամի վերակազմավորելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում (2011 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1301-Ն)