close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն / Համագործակցության նախագծեր

Համագործակցության նախագծեր

 • ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիր «Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում - II փուլ»

-  Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման համակարգ

-  ժողովրդագրական վիճակագրություն

-  Աշխատանքի շուկայի  վիճակագրություն

-  Աղքատության վիճակագրություն

Ինովացիոն վիճակագրություն

-  Ջրի հաշիվներ

 • Եվրոպական բնապահպանական գործակալություն - ԵՀՔԳ - ԲՏՄՀ (Բնապահպանական Տեղեկատվական Միասնական Համակարգ) նախագիծ,
 • ԵՄ - INOGATE միջազգային համագործակցության նախագիծ էներգետիկայի ոլորտում,
 • ԵՄ - Աջակցություն Գյուղատնտեսության և գյուղական զարգացմանը ԻՆՊԱՐԴ Հայաստան (բյուջետային աջակցություն),
 • Եվրոպական ազատ առևտրի ասոցիացիա/Նորվեգիայի վիճակագրություն-  Որակի կառավարում,
 • Համաշխարհային Բանկ - ՀՀ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն,
 • Համաշխարհային բանկ - "Վիճակագրական հզորությունների կառուցման TF 013918 դրամաշնորհ" - " Վիճակագրական հզորությունների կառուցում և աջակցություն Հայաստանի փորձնական Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման իրականացմանը",
 • Համաշխարհային բանկ - 2011թ. ցուցանիշներով միջազգային գլոբալ համադրումների ծրագիր ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե), 
 • Համաշխարհային բանկ - Գյուղատնտեսական և գյուղական վիճակագրության   կատարելագործման գլոբալ ռազմավարություն ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե),
 • Համաշխարհային բանկ - Աշխատանքի  վիճակագրության  զարգացում ԱՊՀ տարածաշրջանում (համակարգող` ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե),
 • ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ - Բարձրացնել գործընկեր պետական մարմինների կարողությունները ազգային և մարզային մակարդակով <<ԱրմենիաԻնֆո>>-ի մեկնարկային գործարկման հարցում` ՀԶՆ-ի և ԿԶԾ-ի գծով արձանագրած առաջընթացը մշտադիտարկելու և լուսաբանելու նպատակով,
 • ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ - Մանկական աղքատություն
 • ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ - 2015 թ. "ՏՐԱՆՍՄՈՆԵԵ",
 • ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն՝ Ավստրիական զարգացման գործակալության ֆինանսական օժանդակությամբ - Աջակցություն  Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառմանը
 • ՄԱԿ-ի Եվրոպայի  տնտեսական հանձնաժողով/ՄԱԿ-ի զարգացման հաշվի (UNDA) 9-րդ տրանշի նախագիծ "Ազգային  ներուժի ամրապնդում ՄԱԿ-ի Եվրոպայի  տնտեսական հանձնաժողովի առավել խոցելի երկրներում վիճակագրության կայուն զարգացման համար",
 • ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն/ICF ինթերնեյշնլ  Կազմակերպություն, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ  - "2015թ. Հայաստանի ժողովրդագրական և առողջության հետազոտություն"
 • ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն/ԱՄՆ Գյուղատնտեսության դեպարտամենտ - Աջակցություն Հայաստանի Կառավարությանն անցկացնելու Հայաստանի Գյուղատնտեսական Համատարած Հաշվառումը
 • ԱՄՆ աշխատանքի դեպարտամենտ/Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն - Գլոբալ հետազոտություն Երեխաների աշխատանքի չափման և քաղաքականության մշակման/ Երեխաների աշխատանքի վերացման միջազգային ծրագիր Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության շրջանակում - Հայաստանում 2015 թ. Երեխաների աշխատանքի հետազոտություն

 

         մանրամասն>>