close
էլ հասցե
գաղտնաբառ


Պաշտոնական էլ. փոստ
39123345@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)


Թվինինգ-փուլ II


EU - Armenia Twinning Project on Statistics II

ՀՀ ԱՎԾ


Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում 2014


Download Adobe Reader 9

Download 7-Zip


Սկիզբ / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ / 2017

Ամսական ցուցանիշներում ներառված չեն փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների տվյալները:

միջին ամսական (ընթացիկ տարվա վերջին ամսվա ցուցանիշը նախնական է և կճշգրտվի հաջորդ ամսում)

ժամանակահատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Հունվար 180354.0 101.6 77.0
Փետրվար 182899.0 100.8 101.4
Մարտ 191861.0 103.4 104.9
Ապրիլ 189148.0 101.0 98.6
Մայիս 188805.0 102.4 99.8
Հունիս 192631.0 105.2 102.0
Հուլիս 206833.0 104.2 107.4
Տարեսկզբից 190397.0 102.7 -

Ժամանակագրական շարքեր

տարեթիվ բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2016* 174445.0 101.6
2015 171615.0 108.2
2014 158580.0 108.2
2013** 146524.0 104.1
2012 113163.0 104.7
2011 108092.0 105.3
2010 102652.0 106.9
2009 96019.0 109.9
2008 87406.0 117.8
2007 74227.0 119.2
2006 62293.0 119.7
2005 52060.0 119.8
2004 43445.0 124.9
2003 34783.0 127.3
2002 27324.0 111.6
2001 24483.0 107.8
2000 22706.0 112.6

 *Ցուցանիշը նախնական է: Ներառված չեն փոքր և գերփոքր կազմակերպությունների ցուցանիշները: Դրանց ներառմամբ` ցուցանիշը կամփոփվի ս.թ. սեպտեմբերին:

** Սկսած 2013թ.-ից ցուցանիշը հաշվարկված է ըստ 01.01.2013թ.-ից ուժի մեջ մտած «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246), որի համաձայն ՀՀ-ում աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներում 2013թ. հունվարի 1-ից ներառվել են նաև գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները: Նշված օրենսդրական փոփոխության արդյունքում, 2012-2013թթ. աշխատավարձի ցուցանիշների համադրելիությունն ապահովելու նպատակով, 2012թ. համապատասխան ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ գործող մեթոդաբանության` գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի հաշվարկային (պայմանականորեն) դրույքաչափերը կիրառելու մեթոդով:

Ցուցանիշի ամբողջականացման նպատակով սկսած 2012թ.-ից ներառվել են նաև զինվորականների աշխատանքի վարձատրության տվյալները:

Համաձայն վերոնշյալ պարզաբանումների, 2012թ. վերանայված ցուցանիշը կազմել է 140739 դրամ: