ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մրցույթներ » Մրցույթների արդյունքներ
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտություների աջակցության ծրագիր - 2013» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմաների ցանկ
«Արցախի գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր-2013» մրցույթի հաղթողների ցանկ
Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված թեմաների ցանկ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 2013 թվականի մրցույթների բողոքարկման արդյունքում ձևավորված շահառուների ցանկ
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 2013 թվականի մրցույթների արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկ
ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթի շնորհառու գիտաշխատողների ցանկ
Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ - 2013» միջազգային մրցույթի հաղթողների ցանկ
«Ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր–2012» մրցույթի հաղթողների ցանկ
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի և Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի՝ գիտական հետազոտությունների ծրագրերի աջակցության «ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2012» մրցույթի հաղթող ճանաչված ծրագրերի ցանկ
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար գիտական սարքերի եւ սարքավորումների ձեռքբերման մրցույթի շահառուների ցանկ