ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2022» մրցույթը կազմակերպելու, հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հունիսի 29-ի N 1219-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր» մրցույթը կազմակերպելու և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ հունիսի 1-ի N 1049-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտեի և Իտալիայի Հանրապետության ազգային հետազոտությունների խորհրդի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների հայ-իտալական համատեղ թեմաների աջակցության «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ԻՀ ԱՀԽ - 2022» մրցույթի հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ՄԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. ապրիլի 21-ի N 717-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2022» մրցույթը կազմակերպելու, հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. ապրիլի 19-ի N 693-Ա/2)
«Գիտական միջոցառման և երիտասարդ գիտնականների դպրոցի կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. փետրվարի 15-ի N 204-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված «Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրին» պետական աջակցություն» միջոցառման իրականացման համար կազմակերպության ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հայտի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. փետրվարի 9-ի N 185-Ա/2)
«Հայաստանի Հանրապետության սպորտիև երիտասարդության հարցերի նախարարի 2019 թ. սեպտեմբերի 5-ի N 614-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հունվարի 19-ի N 37-Ա/2)
«Գիտական, գիտատեխնիկական և գիտատեխնոլոգիական ծրագրերի իրականացմանն աջակցության կենտրոնի ստեղծման և պահպանման հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2021 թ. դեկտեմբերի 16-ի N 2076-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի մրցույթի բողոքարկման փուլի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հրաման (2021 թ. դեկտեմբերի 9-ի N 2037-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում ազդեցության գործակցով գիտական պարբերականներում տպագրված հոդվածների համար երիտասարդ գիտնականներին հավելավճարի տրամադրման հայտերի ընտրության մրցույթի շահառուների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2021 թ. դեկտեմբերի 2-ի N 2009-Ա/2)