ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ
«Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինելու նպատակով գիտական սարքերի/սարքավորումների գնման հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. դեկտեմբերի 12-ի N 2348-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում գիտական կադրերի (phd, postdoc) վերապատրաստման ծրագրերի հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու մասին» ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022թ․ նոյեմբերի 23-ի N 2164-Ա/2)
«Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր» մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. նոյեմբերի 21-ի N 2138-Ա/2)
Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի շահառուների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. նոյեմբերի 3-ի N 2016-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում փորձարարական մշակումների նախագծերի (Experimental Development Projects) հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու և մրցույթի հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հոկտեմբերի 17-ի N 1896-Ա/2)
«Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2022» մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հոկտեմբերի 4-ի N 1799-Ա/2)
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1694-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ. հոկտեմբերի 3-ի N 1783-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր» միջազգային մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022 թ․ սեպտեմբերի 26-ի N 1752Ա/2)
«Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2022» մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022թ. սեպտեմբերի 26-ի N 1746-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2022թ․ սեպտեմբերի 20-ի N 1694-Ա/2, փոփոխվել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022 թ. հոկտեմբերի 3-ի N 1783-Ա/2 հրամանով)