ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Օրենսդրություն » ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամաններ
«Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր – 2023» մրցույթի արդյունքները հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. սեպտեմբերի 29-ի N 2026-Ա/2)
Հարություն Հրաչիկի Սարգսյանին Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ նշանակելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. սեպտեմբերի 22-ի N 257-Ա/1)
Արտուր Եղիշի Մովսիսյանին Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ նշանակելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. սեպտեմբերի 4-ի N 225-Ա/1)
2023-2024 ուսումնական տարում բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տասը տոկոսի չափով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միջոցների հաշվին ուսման վարձի փոխհատուցման ենթակա մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) և տեղերի ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. սեպտեմբերի 4-ի N 1673-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագիր 2023» հայտերի ընտրության մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023թ. սեպտեմբերի 1-ի N 1664Ա/2)
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. հուլիսի 12-ի N 28-Լ)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «PostDoc» ծրագիր 2023» մրցույթի արդյունքում ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023թ․ հուլիսի 12-ի N 1078-Ա/2)
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում երկակի նշանակության ծրագրերի աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության 2023/2 մրցույթը կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023թ․ հուլիսի 10-ի, N 1039-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական կազմակերպություններում արտերկրի գիտնականների «PostDoc» ծրագիր 2023/2» մրցույթը կազմակերպելու, հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023թ․ հուլիսի 3-ի N 994-Ա/2)
«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակում «Հայաստանի Հանրապետության գիտական համայնքին արտերկրի գիտնականների ինտեգրմանն աջակցության ծրագիր 2023/2» մրցույթը կազմակերպելու, հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման (2023 թ. հունիսի 28-ի N 964-Ա/2)