ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կոմիտեի անձնակազմ

Կոմիտեի նախագահի տեղակալ (հեռախոս՝ 21 01 40 +102)

Վարդան Սահակյան

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար (հեռախոս՝ 21 01 40 +120,+121)

Լևոն Մարդոյան

.

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Վարչություններ

Գիտական քաղաքականության վարչություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +117)

պետ՝ Արտաշես Ջավադյան

Գիտական քաղաքականության և զարգացման ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +118)

պետ՝ Կարեն Ղարիբյան

Գիտական տեղեկատվության և վերլուծության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +122)

պետ՝ Աիդա Խաչատրյան

Գիտական արդյունքի առևտրայնացման և ինովացիոն ծրագրերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +105)

պետ՝ Արևիկ Խնկոյան

Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +112)

պետ՝ Ռուզան Ասատրյան

Գիտական փորձաքննության կազմակերպման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +108)

պետ` Սարգիս Հայոցյան

Գիտական ծրագրերի իրականացման աջակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +113, +116)

պետ՝ Անուշ Հովհաննիսյան

Միջազգային համագործակցության բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +115, +119)

պետ՝ Մարիանա Սարգսյան

Բաժիններ

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +106, +123, +124)

պետ՝ Տիգրան Գալստյան

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +109)

պետ (տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձ)`

Անձնակազմի կառավարման բաժին (հեռախոս՝ 21 01 40 +107)

պետ՝ Ռազմիկ Գրիգորյան

.

Քարտուղարություն (հեռախոս՝ 21 01 40 +114, +101)

պետ՝ Յուրի Պետրոսյան