ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտական գործունեություն » Հայտերի ձևեր » Գիտական և գիտատեխնիկական պետական ծրագրի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հայտ
Գիտական և գիտատեխնիկական պետական ծրագրի նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման հայտի ձև
Տեղեկություններ ծրագրում ընդգրկված աշխատակիցների մասին