ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ի գիտություն

31.08.2022

Օգոստոսի 31-ին անցկացված ՀՀ գիտության կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի (ծածկագիր՝ 18-1-28.3-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 2022 թ. օգոստոսի 31-ին արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարել են

1. Հայկ Լևոնի Ղազարյանը,

2. Արմինե Բագրատի Մաթևոսյանը: