ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Ազդարարվել է Մարի Կյուրիի անվան կրթաթոշակային ծրագրի 2021 թ. մրցույթի մեկնարկը