ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

2022 թ. գիտության ոլորտի ֆինանսավորման ուղղությունների վերաբերյալ խորհրդակցություն՝ ՀՀ կառավարությունում

41 երիտասարդ կստանա հավելավճար՝ ազդեցության գործակցով գիտական պարբերականներում տպագրված հոդվածների համար

Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար տրամադրվել է աննախադեպ մեծ գումար

Կներկայացվի FIRST կարողությունների զարգացման ծրագիրը