ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
«Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր. Կոտայքի մարզ»
«ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները»
«Խաղողի և գինու հայոց մշակույթը»
«Պետրոս Ադամյանը ժամանակակիցների հուշերում»
«Ջահուկյանական ընթերցումներ»
«Ակնարկներ սփյուռքահայ թատրոնի պատմության»
«Գրաբարի դարձվածաբանություն»
«Լեզվի կիրառումն ու մտաշահարկումը իրավագիտության ոլորտում» The Use and Abuse of Language in the Legal Domain
«Հովհաննես Չեքիջյան - 90»
Գաղձի (cuscuta, dodder) տարածվածությունը , վնասակարությունը հանրապետությունում և պայքարի նոր միջոցառումները