ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Գրատպությունը Արևելյան Հայաստանում 1828-1920 թվականներին (հոդվածների ժողովածու)
«Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր. Կոտայքի մարզ»
«ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները»
«Խաղողի և գինու հայոց մշակույթը»
«Պետրոս Ադամյանը ժամանակակիցների հուշերում»
«Ջահուկյանական ընթերցումներ»
«Ակնարկներ սփյուռքահայ թատրոնի պատմության»
«Գրաբարի դարձվածաբանություն»
«Լեզվի կիրառումն ու մտաշահարկումը իրավագիտության ոլորտում» The Use and Abuse of Language in the Legal Domain
«Հովհաննես Չեքիջյան - 90»