ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Կադրային ապահովում » Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրեր
Գլխավոր քարտուղար (18-1-Ղ2-1)
Գիտության քաղաքականության վարչություն
Գիտական գործունեության կազմակերպման վարչություն
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման բաժին
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Քարտուղարություն