ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար տրամադրվել է աննախադեպ մեծ գումար

01.12.2021

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2021 թ. նոյեմբերի 30-ի N 1996-Ա/2 հրամանով հաստատվել է ս.թ. հունիսի 18-ին հայտարարված Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մրցույթի շահառուների ցանկը:

Մրցույթի շահառու են դարձել ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ծրագրում ընդգրկված 15 կազմակերպություններ, որոնց կտրամադրվի ընդհանուր առմամբ 1 միլիարդ 354 միլիոն ՀՀ դրամի աջակցություն՝ 28 հայտով ներկայացված սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման համար: Թե՛ տրամադրվող գումարի չափով, թե՛ ձեռքբերվելիք սարքերի թվով այս մրցույթն էականորեն տարբերվում է գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման համար նախկինում հայտարարված մրցույթներից:

Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման համար անցկացված մրցույթին հայտեր ներկայացրել են այն կազմակերպությունները,  որտեղ տեղակայվելու են տվյալ սարքավորումները:  Սակայն դրանցից կարող են օգտվել նաև այլ շահագրգիռ կազմակերպություններ. սարքերի համատեղ օգտագործման պահանջը մրցույթի հիմնական պայմաններից էր:

Սարքերն ու սարքավորումները ձեռք են բերվելու ոչ միայն Գիտության կոմիտեի տրամադրած միջոցներով, մրցույթի պահանջներով՝ անհրաժեշտ գումարի մի մասը տրամադրվելու է համաֆինանսավորող կազմակերպությունների կողմից՝ ՀՀ արտաբյուջետային միջոցներից: